Skorzystaj z projektu unijnego!

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • wiek 18-64 lata
  • pozostawanie bez zatrudnienia (osoby bierne zawodowo oraz bezrobotne, w tym osoby długotrwale bezrobotne
  • nieuczestniczenie w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
  • nieuczestniczenie w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy

Uczestnicy projektów zostaną objęci wsparciem składającym się z doradztwa zawodowego, szkolenia, stażu u pracodawcy

img_5

KORZYŚCI

 

1. IDENTYFIKACJA POTRZEB

Doradca uwzględni indywidualne możliwości psychofizyczne oraz sytuację życiową osoby, jak również sytuacje na rynku pracy. Na podstawie analizy wspólnie z uczestnikiem dokona wyboru ścieżki kariery.

2. SZKOLENIE ZAWODOWE

Pozwoli na nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy, dopasowanych do indywidualnych preferencji osobowościowych.
Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną i wszechstronnie wykształconą kadrę trenerską.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma stypendium szkoleniowe oraz zapewniony zostanie catering na zajęcia.

3. STAŻ ZAWODOWY

Umożliwi nabycie bezcennego doświadczenia zawodowego zbieżnego z tematyką szkolenia. Każdy uczestnik stażu otrzyma atrakcyjne stypendium stażowe (do 1750 zł brutto/miesiąc). Najlepsi stażyści będą mogli przedłużyć współprace podejmując zatrudnienie u pracodawcy.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Firmy Pro Europa: ul. Szeroka 7/11a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki bądź pod numerami telefonu:

  • 533 099 977
  • 533 219 977