PRACODAWCO, SZUKASZ STAŻYSTY?

W związku z realizacją projektów finansowanych ze środków unijnych, oferujemy możliwość zasilenia swoich szeregów stażystami. Każdy uczestnik projektu po ukończeniu szkolenia przewidziany odbywa udział w stażu zawodowym, który przygotuje uczestników projektu do samodzielnego wykonywania pracy i pozwoli im nabyć doświadczenia zawodowego w środowisku pracy.

Serdecznie zapraszamy Pracodawców prowadzących działalność o różnych profilach tematycznych, którzy są zainteresowani przyjęciem na staż uczestników realizowanego przez nas projektu. Uczestnikom wypłacane będzie z funduszy przeznaczonych na realizację projektu stypendium stażowe.

PRACODAWCA NIE PONOSI ŻADNYCH KOSZTÓW ORAZ NIE JEST ZOBLIGOWANY DO PÓŹNIEJSZEGO ZATRUDNIENIA STAŻYSTY!!!

Pracodawców zainteresowanych przyjęciem uczestników na staż prosimy o kontakt z Biurem Firmy Pro Europa: ul. Szeroka 7/11a lok. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki bądź pod numerami telefonu:

  • 533 099 977 
  • 533 219 977
img_8