Ośrodek Szkoleniowy PRO EUROPA zaprasza na szkolenie pt. „Ochrona danych osobowych w kontekście RODO”

Ochrona Danych Osobowych to obszar regulacji prawnych, w którym 25 maja  2018 roku weszły w życie bardzo istotne zmiany przepisów. Wśród tych zmian pojawi się nowa rola Inspektora Ochrony Danych Osobowych w firmie/urzędzie/instytucji. Na kursie zostanie omówiony wpływ nowej kompleksowej regulacji unijnej z zakresu ochrony danych osobowych zawartej w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych w skrócie RODO oraz wynikające z niej nowe zadania dla administratorów danych osobowych oraz dla osób przetwarzających dane osobowe. Omówione zostaną zasady zarządzania danymi osobowymi w firmie.

Cel kursu:

  • dostarczenie uczestnikom kompetentnej  wiedzy z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych,
  • wyjaśnienie krok po kroku obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji,administratora danych osobowych oraz inspektora ochrony danych
  • zdobycie wiedzy, jak w praktyce dostosować firmę/ urząd/ instytucję/ organizację do wymogów prawa ochrony danych osobowych,

Adresatami kursu są:

  • administratorzy  bezpieczeństwa informacji, inspektorzy ochrony danych
  • specjaliści ds. ochrony danych osobowych,
  • pracownicy działów kadr, marketingu, obsługi klienta i innych działów przetwarzających dane osobowe,
  • osoby  prowadzące działalność gospodarczą,
  • osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych.

Korzyści udziału w kursie:

Osoby biorące udział w kursie zapoznają się z pojęciami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zmianami prawnymi, które wprowadził RODO, wymaganiami, jakim po reformie podlegać będą podmioty przetwarzające dane osobowe.