Szanowni Państwo,

na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”), informujemy, że:

 1. Zbierając i przetwarzając Państwa dane ich Administratorem jest PRO EUROPA, ul. Szeroka 7/11 A lok. 17 97-200 Tomaszów Mazowiecki zwana dalej ADO.
 2. Dane powierzone, które będą przetwarzane, zawarte w zbiorach w zakresie:

– imię i nazwisko,

– nr PESEL,

– adres zamieszkania,

– nr konta bankowego.

 1. Wyrażają Państwo zgodę na udostępnianie wizerunku dla potrzeb udokumentowania przeprowadzanych zajęć.
 2. Państwa  dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:

– organizacji szkoleń, stażu, pomocy w zdobyciu zatrudnienia, rekrutacji, ect.

 1. Podstawą prawną Państwa danych osobowych może być obowiązek prawny podania danych lub Państwa zgoda.
 2. Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody jest ona dobrowolna, jednak niewyrażenie jej może spowodować niemożność zrealizowania celu, dla którego jest wyrażona.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 4. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom ADO.
 5. Zebrane dane mogą być udostępniane przedstawicielom innych instytucji jedynie w ramach realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 6. Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody, może być ona w każdej chwili cofnięta poprzez powiadomienie nas pisemnie za potwierdzeniem odbioru, jednak jej cofnięcie może spowodować niemożność realizacji celu, dla którego została wyrażona.
 7. Przysługują Państwu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawienie danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizacje tych praw.
 8. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejszym potwierdzam, że dokładnie zapoznałem się z powyższą treścią

 

……………………………………………                                                                                                                                                           …………………………………………..

                   Czytelny podpis                                                                                                                                                                                                                  Data