Zrealizowane projekty

Powrót do pracy z RajLandią

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj więcej

Nowe kwalifikacje dla kobiet bezrobotnych

Projekt szkoleniowo-doradczym – podniesienie kwalifikacji zawodowych

czytaj więcej

Nauką i pracą ludzie się bogacą

Idea Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj więcej

Bądź odważny, przełam bariery

Wraz z firmą Mindspace zorganizowaliśmy wsparcie dla 10 osób.

czytaj więcej

Postaw na siebie II

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014- 2020

czytaj więcej

Integracja II

Szkolenie z Obsługi kas fiskalnych

czytaj więcej

Znów aktywni !

Powrót na rynek pracy

czytaj więcej

Nie! - dla wykluczenia

Szkolenie z obsługi biura

czytaj więcej

Inne szkolenia

Tu ma być zawartość banera

czytaj więcej

Nagrody