Projekt skierowany jest do osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem. Jeśli planujesz redukcję etatów, lub chciałbyś część swojej kadry przekwalifikować w celu ratowania przed bezrobociem, zgłoś się do nas.

Grupą docelową są osoby spełniające min. jeden z warunków:
– są osobami niepełnosprawnymi
– są osobami powyżej 50+
– są kobietami
– są pracownikami o niskich kwalifikacjach
– są osobami poniżej 30 r. życia.

Przewidujemy dla nich:
– Doradztwo zawodowe
– Kursy zawodowe lub
– Kursy podnoszące kompetencje

W ramach projektu można również ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie firmy w wysokości 25 000 zł oraz wsparcie pomostowe na 12 miesięcy.