Zapraszamy do oglądania zdjęć z naszej działalności szkoleniowej.

Zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. Zgoda NIE jest konieczna, w następujących przypadkach:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza….
Pomimo tego informujemy, że wszystkie w/w przedstawione osoby wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku.