O firmie KONTAKT   Tel.   509 44 94 11

Od 2003 roku pomagamy w zdobywaniu wiedzy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz doskonaleniu umiejętności.

Potencjał szkoleniowy oraz bogate doświadczenie pozwala nam na dotarcie ze swymi usługami do bardzo szerokiego grona odbiorców. Realizujemy szkolenia na potrzeby zakładów pracy, jednostek oraz instytucji administracji państwowej i samorządowej. Z powodzeniem uczestniczymy w przetargach, konkursach i programach unijnych, współpracujemy także z rozmaitymi organizacjami i firmami.

Posiadamy liczne rekomendacje oraz referencje wystawione przez urzędy, szkoły, firmy i instytucje, potwierdzające należyte wykonanie powierzonych szkoleń, kursów i projektów.

Nasza placówka specjalizuje się w przeprowadzaniu szkoleń informatycznych oraz egzaminów w standardzie ogólnoeuropejskim ECDL – posiadamy Centrum Egzaminacyjne ECDL oraz mobilne laboratorium ECDL.

Pośredniczymy w organizacji międzynarodowych egzaminów językowych TELC.


PRO EUROPA od 2003 r. organizuje:

Kursy językowe:

 • angielskiego,
 • francuskiego,
 • niemieckiego,
 • rosyjskiego,
 • hiszpańskiego,
 • włoskiego;
 • specjalistyczne szkolenia językowe dla potrzeb zakładów pracy i instytucji, administracji państwowej i samorządowej.
Zajęcia realizowane są w formie indywidualnej oraz grupowej.

Kursy komputerowe:
 • obsługa komputera,
 • ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych),
 • komputerowe programy specjalistyczne (księgowe, kadrowe, magazynowe).

Szkolenia zawodowe, np.:
 • księgowość komputerowa,
 • kasjer fakturzysta,
 • sprzedawca z obsługa kas fiskalnych,
 • kadry i płace,
 • przedsiębiorczość,
 • sekretarka,
 • kelner-barman,
 • kucharz,
 • kucharz małej gastronomii z elementami cateringu,
 • kurs kosmetyczny,
 • ocieplanie ścian zewnętrznych i tynkarstwo,
 • wykańczanie wnętrz z glazurnictwem,
 • pracownik ochrony osób i mienia,
 • pracownik obsługi hotelu,
 • pracownik sprzątający i pokojowa,
 • pracownik administracyjno-biurowy,
 • ogrodnik,
 • opiekun osób starszych i chorych,
 • operator stacji paliw.

Obsługa urządzeń:
 • kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym z uprawnieniami UDT,
 • magazynier z obsługą wózków widłowych.

Szkolenia osobowościowe, np.:
 • praca w zespole - trening umiejętności współpracy,
 • świadomość jakości pracy i współpracy (wg koncepcji duńskiej),
 • techniki negocjacji,
 • komunikacja interpersonalna.

Doradztwo zawodowe:
 • indywidualne doradztwo zawodowe polegające na rozmowach pomiędzy doradcą lub psychologiem a Klientem,
 • grupowe doradztwo zawodowe to spotkania odbywające się w większym gronie, mające na celu aktywizację zawodową poszczególnych grup osób.

PRO EUROPA działa w szczególności na podstawie:

» ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z póź. zm),
» statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych PRO EUROPA.

PRO EUROPA jest niepubliczną placówką oświatową kształcenia ustawicznego, która działa zgodnie z wpisem do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Powiat Tomaszowski.

PRO EUROPA wpisana jest do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.


Nadzór pedagogiczny nad właściwym przebiegiem procesu nauczania sprawuje KURATORIUM OŚWIATY w Łodzi.


PRO EUROPA prowadzi działalność oświatową w oparciu o opis standardów nauczania języków obcych wg kryteriów RADY EUROPY.


Programy szkoleń opracowujemy w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. z 1993r. Nr 103, poz.472). Nasze programy są zgodne ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Nasza prezentacja w informatorze - Centrum Kształcenia Zawodowego i Języków Obcych PRO-EUROPA.


Dla wszystkich przyjezdnych uczęszczających na kurs lub szkolenie, polecamy także stronę z noclegami, gdzie można odpocząć w bardzo komfortowych warunkach i w przystępnej cenie.
14 lat na rynku szkoleniowym

18 lat doświadczenia zawodowego
Rozeznanie rynku TELC


Certyfikat przyznania Godła Najwyższa Jakość Quality International 2016

Wojewódzki Urząd Pracy Człowiek najlepszą inwestycją

Regionalny Program Operacyjny

ECDL
labolatorium ECDL
profesjonalne szkolenia, kursy, seminaria
szkolenia biznesowe
szkolenia językowe
szkolenia zawodowe
szkolenia komputerowe

sala szkoleniowa

sala wykladowa
sala konferencyjna
sala komputerowa
sala multimedialna
pracownia
wynajme
do wynajęcia
sala wykładowa
wynajmę
Tomaszów Mazowiecki

Tomaszow Maz.
tanio
tanie
Catering

NOCLEGI

Tanie noclegi
Tanie noclegi w Tomaszowie Maz
http://meteor-turystyka.pl/apart-stare-miasto-warszawa,warszawa.html

noclegi.pl